Tag » Rzecznik Praw

RPO: Ograniczenia dla dziennikarzy w krakowskim sądzie są sprzeczne z prawem

Rzecznik Praw Obywatelskich chce, by prezes Sądu Okręgowego w Krakowie uchyliła swoją decyzję, że bez jej zgody nie wolno mediom przeprowadzać wywiadów i zdobywać informacji w sądzie odkąd sędziów, asesorów, referendarzy sądowych i…

Trybunał Konstytucyjny nie tknie owoców zatrutego drzewa

Rzecznik praw obywatelskich wycofał z Trybunału Konstytucyjnego postulat
podważający przepis dopuszczający w procesach karnych bezprawnie zdobyte
dowody. Głównym powodem tej decyzji było włączenie do składu
orzekającego w sprawie…

RPD pyta MZ o dziecięcą psychiatrię. „Sytuacja dramatycznie niekorzystna”

Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego o przekazanie stanowiska dot. dostępności do stacjonarnych, całodobowych świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii dla dzieci i młodzieży. Jego zdaniem sytuacja jest…

RPD o problemie wszawicy w przedszkolach i szkołach

Rzecznik Praw Dziecka w liście skierowanym do dyrektorów szkół i przedszkoli zwrócił uwagę na powracający dylemat wszawicy w jednostkach systemu oświaty. Jego zdaniem, potrzebne jest podjęcie w tym zakresie działań profilaktycznych i…

Prokurator Generalny za umorzeniem przez TK sprawy przedawnień zbrodni komunistycznych

Prokurator Generalny wniósł by TK umorzył
postępowanie z wniosku Rzecznik Praw Obywatelskich Adama Bodnara w sprawie przepisów z 1995 r.,
które umożliwiły przedawnienie zbrodni komunistycznych zagrożonych karą
do pięciu lat więzienia…

RPO zaskarżył do TK przepis o obliczaniu kary łącznej

Nierówne traktowanie skazanych przy obliczaniu kary łącznej, w zależności odkąd tego, czy już wcześniej wymierzono im inną karę łączną, czy też nie – zarzucił przepisowi Kodeksu karnego Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar we…

TK: zapisy trzech ustaw o Trybunale – konstytucyjne (opis)

TK orzekł konstytucyjność zaskarżonych poprzez Rzecznik Praw Obywatelskich Adama Bodnara zapisów trzech ustaw o Trybunał Konstytucyjny z 2016 r. Za zgodny z konstytucją uznał m.in. zapis o włączeniu do orzekania trzech sędziów wybranych…

TK orzekł w swojej sprawie: Muszyński, Cioch i Morawski włączeni zgodnie z konstytucją

TK orzekł konstytucyjność zaskarżonych poprzez Rzecznik Praw Obywatelskich Adama Bodnara zapisów trzech ustaw o Trybunał Konstytucyjny z 2016 r. Za zgodny z konstytucją uznał m.in. zapis o włączeniu do orzekania trzech sędziów wybranych…

Śpiewak o piśmie RPO: stanowisko rzecznika dziwi, ale wołanie o jego dymisję zbyt daleko idące

Jestem zdziwiony stanowiskiem Rzecznik Praw Obywatelskich, który wystąpił Platforma Obywatelska stronie osób, które korzystały na reprywatyzacji i były jej częścią, ale uważam, że wołanie o jego dymisję jest zbyt daleko idące –…

Trybunał Konstytucyjny ogłosi wyrok ws. ustaw o TK

Na 24 października TK wyznaczył ogłoszenie orzeczenia w sprawie przepisów trzech ustaw dotyczących Trybunał Konstytucyjny. W styczniu prawo te zaskarżył w Trybunale Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.

Strona 1 z 2112345...Ostatnia »